1936


Papierfabriek Gennep

Geschiedenis van een roemruchte papierfabriek 1938-2000

2022

Deze website gaat over de voormalige Papierfabriek Gennep (PAGE). Het bedrijf werd in 1936 opgericht en sloot haar poorten in 2000. Begonnen in de gebouwen van in 1922 failliet gegane NBDS (Noord-Brabantse Duitse Spoorweg) werd er 64 jaar lang papier geproduceerd. Het complex biedt op het hoogtepunt (jaren 70-80) werk aan 712 personeelsleden, Het terrein omvat uiteindelijk 17 hectare. In 1970 verliest het bedrijf zijn zelfstandigheid en gaat het over in handen van het Duitse Feldmühle (51%) en het Nederlandse KNP (49%).
In 1990 komt het bedrijf in handen van de Amerikaanse papierfabrikant Scott die het bedrijf in 1996 verkoopt aan het eveneens Amerikaanse Kimberly Clark. Deze besluit, vanwege de overcapaciteit op de Europese markt, een aantal fabrieken, waaronder de Page, te sluiten. Een poging om via een zgn. management buy-out de fabriek voor Gennep te behouden mislukt omdat geen enkele bank bereid is het hoge overnamebedrag te financieren. De merken Popla en Page blijven weliswaar bestaan maar deze producten worden voortaan elders gemaakt.
Op 15 januari 1999 wordt de allerlaatste “moederrol” (5,50m breed en 2,20m in doorsnede) op PM5 (papiermachine 5) geproduceerd. Drie maanden later sluit de laatste toiletpapier-/keukenrollenstraat. In de daarop volgende periode worden de fabrieksgebouwen gesloopt en krijgt het vrijkomende terrein een nieuwe bestemming: woonwijk: “Het Pagepark”. Dat is met 320 woningen een belangrijke aanvulling op de Gennepse woningvoorraad. Het enige dat nog nu herinnert aan de roemruchte papierfabriek zijn een aantal straatnamen in de wijk: Kollermolen, Papierschepper, Wikkel en Kalander.
De basis van deze website werd 20 jaar geleden gelegd door de oprichters van de Stichting historische kring Page-Kimberly-Clark. In 2022 heeft deze stichting zichzelf opgeheven en haar materiaal en middelen overgedragen aan de stichting Erfgoed Gennep. De StEG neemt deze website onder haar hoede en zal deze geleidelijk uitbreiden zodat dit belangrijke onderdeel van de Gennepse geschiedenis blijft behouden voor toekomstige generaties.

 

Luchtfoto van de Page gemaakt in 1998

Stichting Erfgoed Gennep (2022)

(zie ook StEG)