Papierfabriek Gennep: Contact

Stichting Kimberly-Clark

Toen de Page-fabriek in 1999 werd ontmanteld en ophield te bestaan, nam een groep oud-Page medewerkers het initiatief een stichting op te richten om belangrijk bij de sloop veiliggesteld historisch materiaal van de Page voor toekomstige generaties te bewaren.  Hiertoe werd de stichting Kimberly-Clark opgericht. Toen was om naast een website met veel fotografisch materiaal, documenten en voorwerpen in beheer te nemen.

Vele jaren heeft de stichting het Page-erfgoed met zorg bewaard.
We zijn dank verschuldigd aan het voormalige bestuur.
Voorzitter: Jan Wessels
Secretaris/webmaster: Frank Lamers
Penningmeester: Chris Arends
Bestuurslid: Albert van Megen

 

De Stichting Erfgoed Gennep neemt het beheer over.

Nu, 2022, acht de stichting, gezien de personele bezetting, dat het verstandig is het beheer over te doen aan aan een andere organisatie: de Stichting Erfgoed Gennep.

De StEG zal het beheer van het erfgoed voortzetten en de website van de Stichting Kimberly-Clark onder haar beer nemen en geleidelijk uitbreiden met aanvullende foto’s en vooral met documenten en verhalen. Indien materiaal heeft dat voor ons van belang is, u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Stichting Erfgoed Gennep.